Medlem av danska Rejsegarantifonden nr. 2829
Skriv till oss på: info@flamingotours.se
Ring till oss på tel. 010-750 24 72
MENY

Integritets- och cookiespolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver den grund på vilken vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in om dig. Genom att använda vår webbplats och vårt system samtycker du till de villkor som beskrivs i detta dokument. I denna integritetspolicy avses med "personuppgifter" och "data" all information eller data som rör din person.
 
Kontaktuppgifter
Den personuppgiftsansvarige är: FlamingoTours ApS
CVR-nummer: 38628119
Adress: Hammershusvej 10a, 7400 Herning
E-post: info@flamingotours.se
Webbplats: https://www.flamingotours.se
Telefon: 010-750 24 72
 
Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i en rad olika situationer.
 
Nedan kan du läsa om när vi behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem. Observera att inte alla ändamål, kategorier av uppgifter, mottagare av uppgifter eller typer av behandling som anges kommer att gälla för dig i alla fall. Underlåtenhet att lämna personuppgifter kan leda till att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig i samband med ditt kund- eller leverantörsförhållande.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver den grund på vilken vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in om dig. Genom att använda vår webbplats och vårt system samtycker du till de villkor som beskrivs i detta dokument. I denna integritetspolicy avses med "personuppgifter" och "data" all information eller data som rör din person.
 
Kontaktuppgifter
Den personuppgiftsansvarige är: FlamingoTours ApS
CVR-nummer: 38628119
Adress: Hammershusvej 10a, 7400 Herning
E-post: info@flamingotours.se
Webbplats: https://www.flamingotours.se
Telefon: 010-750 24 72
 
Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i en rad olika situationer.
 
Nedan kan du läsa om när vi behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem. Observera att inte alla ändamål, kategorier av uppgifter, mottagare av uppgifter eller typer av behandling som anges kommer att gälla för dig i alla fall. Underlåtenhet att lämna personuppgifter kan leda till att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig i samband med ditt kund- eller leverantörsförhållande.

Personuppgiftsbiträde

I vissa fall är vi personuppgiftsbiträde åt våra kunder. När vi är personuppgiftsbiträde sker behandlingen av personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige kunden. När vi agerar som personuppgiftsbiträde ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige kunden. I dessa fall gäller inte denna information om behandling av personuppgifter.

Cookies

När du besöker vår webbplats, www.flamingotours.se, samlar vi in information om ditt besök via cookies. Denna information kan i vissa fall vara personligt identifierbar. Information om vilka cookies vi använder, deras syfte och hur länge de är aktiva finns i cookie-deklarationen. Behandling av personligt identifierbar information via cookies baseras på ditt samtycke.

Deklaration om cookie

En cookie är en fil som webbläsaren placerar på din dator. Den gör det möjligt att känna igen din dator och komma ihåg val som du tidigare har gjort på webbplatsen, t.ex. språkval. En cookie kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Cookies raderas efter ett visst antal månader, vilket kan variera beroende på vilken typ av cookie som används. Cookies förnyas efter varje nytt besök på webbplatsen. En cookie kan inte se vem du är, vad du heter, var du bor eller om din dator används av en eller flera personer. Men om du lämnar personuppgifter till webbplatsen kan en cookie användas för att komma ihåg dig till nästa gång du besöker webbplatsen.
 
Vi placerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Innan vi placerar cookies på din enhet ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke. I samband med samtycket kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies. 
 
Vi använder dessa tredjepartssystem som lagrar cookies på din enhet:
• Bing
• Dubbelklick
• LinkedIn
• Google
• Leadscore
• HotJar
• Metaplattformar (Facebook, Instagram och Whatsapp)
 

Så här raderar du cookies

Cookies raderas efter ett visst antal månader, vilket kan variera beroende på vilken typ av cookie som används. Cookies förnyas efter varje nytt besök på webbplatsen. 
 
Du bör vara medveten om att om du tar bort eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt. Om din enhet (dator, surfplatta etc.) används av flera olika personer, eller om du använder flera olika webbläsare på din enhet, bör du vara medveten om att dina inställningar och preferenser kan variera beroende på vem som använder din enhet och vilken webbläsare som används. Observera också att du måste ställa in dina preferenser för varje enhet om du använder flera enheter när du besöker vår webbplats.

Kunder

När du bokar en resa eller skapar en reseprofil hos oss, t.ex. online via webbplatsen eller genom att kontakta oss, behandlar vi en rad uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla de tjänster du har beställt.
 
Vi strävar efter att säkerställa att alla personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig därför att alltid meddela oss om det sker några förändringar i den information som du har lämnat till oss. På så sätt kan vi säkerställa att dina personuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Om du har skapat en reseprofil hos oss ber vi dig att logga in på din profil och uppdatera den vid eventuella ändringar.
 
Den information vi behandlar om dig när du är kund hos oss raderas i allmänhet 3 år efter det att kundrelationen har upphört. Uppgifterna kan dock, efter en särskild bedömning, komma att lagras under en längre period när detta är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, t.ex. i samband med tvister. Syftet med lagringen är att kunna dokumentera historiken i kundrelationen. Fakturauppgifter lagras under räkenskapsåret plus 5 år.
 

Stamdata m.m.

När du är kund hos oss behandlar vi en rad uppgifter om dig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera de resor och andra produkter och tjänster (t.ex. reseförsäkring och transferservice) som du har bokat. Detta inkluderar följande information: kontaktinformation (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuell yrkestitel), kundnummer, betalningsinformation, bonuskortnummer, medlemskap i våra partners föreningar och information om de tjänster som du har köpt från oss (resehistorik).
 
Vi använder i allmänhet GDPR som rättslig grund för att behandla dessa uppgifter, eftersom det är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt avtal. Vi kan också använda GDPR som rättslig grund i fall där resan eller tjänsterna inte bokats av dig. Vi använder även GDPR som rättslig grund för behandling när vi behandlar uppgifterna som ett led i den löpande administrationen av din kundrelation. Vi gör detta för att hantera den löpande driften av vår verksamhet, inklusive underhåll av våra kundregister, sammanställning av statistik etc.
 

Visum

Om du behöver ett visum i samband med din resa kan vi komma att samla in och behandla ytterligare information om dig. Vi gör detta för att kunna boka ett visum åt dig. Detta inkluderar följande information: pass eller passkopia (inklusive CPR-nummer, eftersom detta anges i ditt pass), kontaktuppgifter till dina närmaste anhöriga, information om syftet med resan och ditt medborgarskap.
 
Vi använder i allmänhet GDPR som rättslig grund för att behandla denna information, eftersom det är personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig om viseringsbokningen. När du inte har ingått avtalet om visering med oss använder vi GDPR som rättslig grund för behandlingen. Om vi behöver ditt pass eller en passkopia för visumansökan kommer vi att be dig om ditt samtycke till detta. Vi använder artikel GDPR och dataskyddslagen som rättslig grund för behandlingen eftersom ditt CPR-nummer visas på passet eller passkopian.
 

Sport- och aktivitetsresor

När du bokar en sport- eller aktivitetsresa kan det vara nödvändigt för oss att få ytterligare information om dig för att kunna förse dig med de bokade aktiviteterna eller den nödvändiga utrustningen. Detta kan omfatta information som klädstorlek, skostorlek, längd och vikt. Så kan vara fallet om vi behöver förse dig med sportutrustning på din destination, såsom skidor, cyklar, dykutrustning eller liknande, eller om arrangören av den aktivitet du ska delta i på din resa behöver informationen i samband med organiseringen av resan. Detta kan vara aktuellt i samband med bokning av helikoptertur, bungyjump etc.
 
Vi använder GDPR som grund för behandlingen, eftersom uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster som du har beställt. I de fall du inte själv har beställt tjänsterna använder vi GDPR som rättslig grund för behandlingen.
 

Kundförfrågningar och klagomål

Som kund hos oss har du alltid möjlighet att kontakta oss med en fråga eller för att rapportera ett problem relaterat till din resa. Vi använder GDPR för att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar oss med frågor eller rapporterar problem eller klagomål till oss i samband med din resa.
 
Vi behandlar dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig i samband med leveransen av den resa och de produkter och tjänster som du har bokat. Uppgifterna behandlas också i syfte att tillvarata vårt intresse av att vår verksamhet bedrivs effektivt och professionellt, t.ex. i samband med tvister, eftersom uppgifterna kan påverka vår rättsliga ställning i händelse av efterföljande tvister.

Leverantörer och partners

I samband med vårt samarbete med våra leverantörer och affärspartners kan vi ha en eller flera personer som på olika sätt är involverade i samarbetet. Det kan t.ex. vara personer som arbetar för dessa leverantörer och samarbetspartners. Om du är en av dessa personer kan vi komma att behandla personuppgifter om dig.
 
Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna fullgöra det avtal vi ingått med den leverantör eller affärspartner som du är knuten till och, i förekommande fall, för att kunna fullgöra avtal med våra kunder. Vi behandlar i allmänhet endast allmänna uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning och liknande kontaktuppgifter. Därutöver behandlar vi de uppgifter som utbyts med oss som en del av vårt samarbete. Till exempel e-postkorrespondens och annan post. Uppgifterna samlas i allmänhet in från dig eller från andra personer hos den leverantör eller affärspartner som du är knuten till.
 
När du är en direkt part i det avtal som vi har ingått med leverantören eller affärspartnern är grunden för behandlingen. I annat fall är den rättsliga grunden GDPR och vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra det avtal vi ingått med den leverantör eller affärspartner som du är knuten till, inklusive att kunna kommunicera med våra leverantörer och affärspartners som en del av vår ordinarie affärsverksamhet.
 
Uppgifterna raderas i allmänhet 3 år efter det att leverantörs- eller samarbetsförhållandet har upphört. Uppgifterna kan dock, efter en särskild bedömning, komma att lagras under en längre period när detta är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, t.ex. i samband med tvister. Syftet med lagringen är att kunna dokumentera leverantörs- eller samarbetsförhållandets historik fram till den tidpunkt då preskriptionstiden börjar löpa för eventuella anspråk som härrör från leverantörs- eller samarbetsförhållandet. Fakturainformation lagras under räkenskapsåret plus 5 år.

Sociala medier

När du besöker vår profil/sida på sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med leverantören av det sociala mediet för den behandling av personuppgifter som sker på vår profil/sida. Du bör därför vara särskilt uppmärksam på att leverantören av sociala medier behandlar uppgifter om dig när du besöker eller interagerar med vår profil/sida. Behandling kan också ske även om du inte har en profil på det sociala mediet i fråga. Detta kommer vanligtvis att vara följande information:
• Information som finns tillgänglig på din profil
• Information om att du har "gillat" eller använt andra reaktioner på vår profil/sida
• Kommentarer eller reaktioner på våra inlägg
• Information om att du har besökt vår profil/sida

Vårt syfte med att använda sociala medier är att förbättra våra produkter och tjänster samt att kommunicera med och marknadsföra oss till våra kunder, följare och andra potentiella nya kunder. För dessa ändamål använder vi bl.a. den statistik och de analyser som vi regelbundet får om besökare på vår profil/sida från leverantören av det sociala mediet.
 
Leverantören av sociala medier kommer vanligtvis att behandla personuppgifter om dig i syfte att sammanställa statistik om ditt beteende, t.ex. baserat på ditt besök på vår profil/sida, för att förbättra sitt annonssystem och för att genomföra annonsering och anpassning av aktiviteterna på profilen/sidan. Observera att leverantören av sociala medier kan komma att dela information med bl.a. samarbetspartners, annonsörer, mätpartners och forskare, liksom att de kan komma att överföra information till länder utanför EU/EES.
 
Du kan hitta mer information om hur de aktuella leverantörerna av sociala medier behandlar dina uppgifter här:

Den information som du väljer att publicera på vår profil/sida i sociala medier kommer att delas med många personer. Du bör därför inte beskriva relationer eller dela bilder etc. som du inte vill ska vara offentligt tillgängliga. Du uppmanas att aldrig skriva känslig eller konfidentiell personlig information om dig själv eller andra när du publicerar eller kommenterar våra inlägg på sociala medier. Du har möjlighet att radera dina egna inlägg och kommentarer på vår profil/sida när du inte längre vill att de ska vara tillgängliga på profilen/sidan.
 
Som grund för behandlingen använder vi intresseavvägningsregeln i GDPR och vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och kommunicera med kunder, följare och andra potentiella nya kunder på sociala medier samt att förbättra våra produkter och tjänster.

Marknadsföring

När du tar emot elektroniskt marknadsföringsmaterial från oss eller deltar i tävlingar behandlar vi information om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar även information om dina intresseområden i förhållande till marknadsföring eller kommunikation från oss, samt din användning av den marknadsföring vi skickar till dig, inklusive om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss, om e-postmeddelandet har lästs och vilka länkar du har öppnat, samt den information som du i övrigt lämnar till oss.
 
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna marknadsföra vårt företag och vårt företags produkter till dig och för att administrera tävlingar, inklusive val av vinnare etc. Vi använder informationen om dina preferenser och din användning av den marknadsföring vi skickar till dig för att förstå hur våra kunder tar emot vår marknadsföring och för att kontinuerligt organisera, rikta och förbättra vår marknadsföring till dig och våra andra kunder. Vi skickar endast marknadsföringsmaterial till dig via e-post, sms eller annan elektronisk kanal i enlighet med reglerna i den danska marknadsföringslagen. Vi använder GDPR som rättslig grund för behandlingen.
 
När du får elektronisk marknadsföring från oss lagrar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig från vår elektroniska marknadsföring. Om du har deltagit i en tävling men inte har registrerat dig för vår elektroniska marknadsföring, kommer vi att behålla uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla och genomföra en efterföljande utvärdering av den tävling du har deltagit i.

Villkor och bestämmelser för Facebook-tävlingar

Arrangör: Flamingo Tours, Dalgasgade 25, 7400 Herning, DK. Kontakta oss via telefon: 010-750 24 72.
 
Villkor för deltagande:
Tävlingar utan alkohol som pris är öppna för alla över 13 år med ett giltigt Facebook-konto. Observera att tävlingar som inkluderar alkohol som pris kräver att deltagarna är minst 18 år gamla. Anställda på Flamingo Tours och deras närmaste familj är inte berättigade att delta. Deltagande i tävlingen innebär godkännande av dessa regler och villkor. 
 
Hur man deltar:
För att delta i tävlingen måste du utföra specifika åtgärder som beskrivs i tävlingen, inklusive att "gilla" ett inlägg, följa vår Facebook-sida och/eller kommentera. Alla krav måste vara uppfyllda innan tävlingen avslutas.
 
Priser:
Vunna priser kan inte bytas mot kontanter eller andra varor. För priser som inkluderar alkohol måste deltagarna vara minst 18 år gamla.
 
Val av vinnare:
Vinnarna kommer att utses baserat på de specifika kriterier som anges i tävlingen, såsom slumpmässig dragning, bästa bild, flest likes, etc. Vinnaren kommer att tillkännages på Flamingo Tours Facebook-sida och kontaktas via taggning i en kommentar.
 
Friskrivningsklausul:
Facebook-tävlingar är inte sponsrade, godkända eller administrerade av Facebook eller associerade med Facebook på något sätt. Genom att delta befriar du Facebook från allt ansvar i samband med tävlingen.
 
Rätt till ändringar:
Flamingo Tours förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen under oförutsedda omständigheter.
 
Personuppgifter:
Genom att delta i tävlingen samtycker du till att Flamingo Tours får lagra och använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och dataskyddslagstiftning för ändamål relaterade till tävlingen.

Besökare till vårt kontor

När du besöker vårt kontor kan vi komma att behandla information om dig i form av videoinspelningar från vår CCTV-övervakning. I alla områden som övervakas av CCTV finns skyltar uppsatta. Alla inspelningar förvaras säkert och spelas endast upp om det är nödvändigt, t.ex. i samband med en konkret misstanke om brott eller i samband med en säkerhetsöverträdelse. Inspelningar spelas endast upp för personer som har ett arbetsrelaterat behov av att se dem. 
 
Under vissa omständigheter kan inspelningar från kameraövervakning överlämnas till polisen. I regel raderas inspelningarna efter 30 dagar. Inspelningarna kan dock lagras under en längre period om det är nödvändigt till följd av behandlingen av en specifik incident, till exempel i samband med utredning av ett eventuellt brott. 

Mottagare av personuppgifter

Vi lämnar ut information om dig när det är nödvändigt som en del av driften av vår verksamhet, inklusive för att kunna leverera din resa och de andra produkter du har köpt från oss. När du bokar en resa och relaterade produkter kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till de mottagare som anges nedan. För ytterligare information om deras behandling av dina personuppgifter, se deras integritetspolicyer och villkor.
 

Globala distributionssystem (GDS)

När du bokar en resa kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en GDS. Ett GDS är ett IT-nätverkssystem som möjliggör transaktioner mellan tjänsteleverantörer inom resebranschen, främst flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag och resebyråer. En GDS kopplar samman tjänster, priser och bokningar genom att konsolidera produkter inom de tre resesektorerna, flygbokningar, hotellbokningar och biluthyrning.
 
För att boka din resa lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, avreseflygplats, destination, datum för avresa och hemresa, resplan, bonuskortnummer och annan information som krävs för att boka de resetjänster du har köpt, inklusive till exempel måltidspreferenser och eventuella behov av assistans under resan. När du reser till särskilda destinationer kan vi också lämna ut information om ditt passnummer.
 
Vi använder följande GDS:er för att göra resebokningar: Farewise och Galileo
 

Kvalificerad offert

När du väljer att använda oss som din resebyrå har du möjlighet att få en kvalificerad offert för en resa. En kvalificerad offert är en typ av erbjudande där en preliminär bokning av den önskade resan görs åt dig när offerten förbereds. På så sätt kan du reservera en plats på önskat flyg i upp till tre dagar innan du bestämmer dig för om du ska utfärda en biljett på den preliminära bokningen eller avboka den. För att kunna ge dig ett kvalificerat erbjudande vidarebefordrar vi informationen om dig och den begärda bokningen till en GDS (enligt beskrivningen ovan), som gör den preliminära bokningen hos flygbolaget, hotellet osv. Eftersom uppgifterna i samband med det kvalificerade erbjudandet vidarebefordras till flera nya oberoende personuppgiftsansvariga (först till en GDS, som sedan vidarebefordrar uppgifterna till flygbolag, hotell etc.), kan dina uppgifter lagras hos dessa mottagare efter det att erbjudandet har löpt ut - även i händelse av att erbjudandet annulleras.
 

Flygbolag

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till flygbolag i samband med att du bokar din resa. I syfte att boka ditt flyg kommer vi vanligtvis att lämna ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, avreseflygplats, destination, datum för avresa och återkomst, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med din resa, inklusive beställning av specialmenyer under flygningen och eventuella behov av särskild assistans på planet eller på flygplatsen till det valda flygbolaget. När du reser till särskilda destinationer kan vi också lämna ut information om ditt passnummer till flygbolaget.
 
När vi bokar ditt flyg är vi skyldiga att göra bokningen i enlighet med de regler för bokning av flygstolar som fastställs av varje flygbolag. Detta kan innebära att din flygbokning klassificeras som en gruppbokning enligt flygbolagets regler, även om du inte har bokat en gruppresa. Detta kan bero på priset för bokningen, särskilda avbokningsvillkor som är kopplade till bokningen osv.  Om så är fallet kommer flygbolaget att behandla informationen om de passagerare som klassificeras som en del av samma bokning som en grupp. Detta innebär att det i vissa fall kommer att vara möjligt för passagerare som reser som en del av samma grupp, med hjälp av flygbolagets elektroniska självbetjäningslösningar, att få tillgång till namninformationen för de andra passagerarna i klassificeringsgruppen. Om du reser som en del av en grupp kommer därför de andra passagerarna i den klassificeringsgruppen i vissa fall att kunna få tillgång till information om ditt namn och att du reser med den flygningen via flygbolagets elektroniska självbetjäningslösningar.
 

Hotell, vandrarhem, vandrarhem etc.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till de boenden som du kommer att använda under resan. I syfte att boka ditt boende lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och avresa, rumskategori, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med din resa, inklusive beställning av specialmåltider under din vistelse och eventuella behov av särskild assistans under din vistelse på grund av funktionshinder eller sjukdom. Det kan också hända att boendeleverantören kräver att de får en passkopia av de personer som bor hos dem. Om så är fallet kommer vi att be om ditt samtycke till att skicka en passkopia till boendet för detta ändamål.
 

Biluthyrningsföretag

Vi lämnar ut personuppgifter till biluthyrningsföretag om du behöver ha ett fordon till ditt förfogande under din resa. I syfte att boka din hyrbil lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, hyresperiod, fordonskategori, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med hyra av fordonet, inklusive särskilda åtgärder i samband med funktionshinder eller sjukdom, barnstolar etc.
 

Bussbolag

Vi lämnar ut personuppgifter till bussbolag om du reser med buss under din resa (t.ex. för transfer eller dagsutflykter till välkända turistattraktioner etc.) När du bokar din bussresa lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, datum och tid för bussresan, destination och särskilda önskemål i samband med bussresan, inklusive beställning av specialmenyer under bussresan och eventuellt behov av särskild assistans under bussresan på grund av funktionshinder eller sjukdom.
 

Rederier

Vi lämnar ut personuppgifter till rederier om du reser med fartyg under din resa (t.ex. dagsutflykter till kända turistattraktioner, kryssningar etc.). När du bokar din kryssning lämnar vi vanligtvis ut information om ditt förnamn, mellannamn, efternamn, destination, resväg, datum och tid för avresa och återkomst, samt särskilda önskemål i samband med kryssningen, inklusive beställning av specialmenyer under kryssningen och eventuella behov av särskild assistans under kryssningen på grund av funktionshinder eller sjukdom. Rederiet kan också kräva att de får en passkopia av de personer som reser med dem. Om så är fallet kommer vi att be om ditt samtycke till att skicka en passkopia till rederiet.
 

Bedbanks

En bedbank är ett IT-nätverkssystem som möjliggör transaktioner mellan tjänsteleverantörer inom resebranschen, främst hotell och resebyråer, eller slutkunden. Vi lämnar ut personuppgifter till bedbanks för att kunna boka de hotell som du ska använda på din resa. I syfte att boka ditt hotellboende via en bedbank lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och avresa, rumskategori, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med din resa, inklusive beställning av specialkost under hotellvistelsen och eventuella behov av särskild assistans under hotellvistelsen på grund av funktionshinder eller sjukdom.
 
Vi använder följande bedbanks: Expedia, Booking.com och Hotelbeds.com
 

Resebyråer

Om du behöver delta i utflykter eller behöver transfer som en del av din resa kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till resebyråer. Resebyråns uppgift är att organisera den aktuella utflykten eller transporten genom att boka de önskade tjänsterna hos lokala leverantörer på resmålet. I syfte att boka dina utflykter, transfers etc. lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, datum och tid för ankomst och/eller avresa, typ av fordon, destination och särskilda önskemål i samband med transfer eller utflykt, inklusive beställning av specialmenyer och eventuella behov av särskild assistans på grund av funktionshinder eller sjukdom. De lokala leverantörer som kommer att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna på resmålet kan också kräva att de får en passkopia av de personer som kommer att ta emot en tjänst från dem. Om så är fallet kommer vi att be om ditt samtycke till att skicka en passkopia till dem.
 

Försäkringsbolag

När du bokar en resa med oss har du möjlighet att köpa en rese- och/eller avbeställningsförsäkring. Om du vill köpa en sådan försäkring kommer vi att lämna ut personuppgifter till försäkringsbolaget i syfte att teckna försäkringen hos dem. I syfte att teckna rese- och/eller avbeställningsförsäkring lämnar vi vanligtvis ut information till försäkringsbolaget om förnamn, mellannamn, efternamn, e-postadress, destination, datum för avresa och hemkomst samt typ av resa.
 
Vi samarbetar med följande försäkringsbolag: Gouda
 

Företag som hyr ut utrustning

När du bokar en resa med oss har du möjlighet att hyra den utrustning du kan behöva för din resa, t.ex. skidutrustning, dykutrustning, cyklar och liknande. Om du vill hyra utrustning kommer vi att lämna ut personuppgifter om dig till det företag på din destination som du kommer att hyra utrustningen av. För uthyrning av utrustning lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, upphämtningsplats, hyresperiod och information om längd, vikt, kläd- och skostorlek. Uthyrningsföretag kan också kräva att de får en passkopia av de personer som ska hyra utrustning av dem. Om så är fallet kommer vi att be om ditt samtycke till att skicka en passkopia till dem.
 

Leverantörer av inträdesbiljetter, utflykter etc.

Om du som en del av din resa behöver delta i utflykter, ha entrébiljetter till upplevelser eller liknande, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till leverantörerna av dessa tjänster. I syfte att boka dina utflykter, entrébiljetter etc. lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, datum och tid för ankomst och/eller avresa, typ av fordon, destination och särskilda önskemål i samband med utflykten eller upplevelsen, inklusive beställning av specialmenyer och eventuella behov av särskild assistans på grund av funktionshinder eller sjukdom. Den leverantör som kommer att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna på resmålet kan också kräva att de får en passkopia av de personer som kommer att ta emot en tjänst från dem. Om så är fallet kommer vi att be om ditt samtycke till att skicka en passkopia till dem.
 

Organ som utfärdar viseringar

Om vi behöver beställa ett visum åt dig kommer vi att lämna ut personuppgifter till visumutfärdande myndigheter eller till ambassaden i det land som kommer att utfärda ett visum till dig. För att kunna beställa ditt visum behöver vi vanligtvis ditt pass. I vissa fall kan det dock vara tillräckligt att skicka in en kopia av ditt pass. Dessutom lämnar vi vanligtvis ut information om datum och tid för ankomst och avresa, kontaktuppgifter till din närmaste släkting, information om syftet med resan och ditt medborgarskap. I vissa fall kommer vi också att lämna ut information om dina försäkringsvillkor under resan.
 

Andra mottagare

Vi kan även komma att lämna ut och/eller överföra dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den löpande driften av vår verksamhet, t.ex. i samband med extern administration av våra IT-system, analysuppgifter, marknadsföringsuppgifter, inkasso, kreditbedömning, revision, bokföring, juridisk hjälp, tvister etc.

Internationella överföringar av dina personuppgifter

På grund av vår verksamhets art kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES när du bokar en resa med oss. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi ibland använda oss av samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES. Utan möjlighet att överföra dina uppgifter till mottagare utanför EU/EES kommer vi i vissa fall inte att kunna tillhandahålla dig den efterfrågade resetjänsten. Detta gäller om bokningen av din resa kräver överföring av uppgifter till mottagare utanför EU/EES, t.ex. för att kunna boka flyg, hotell, transfer m.m. på ditt resmål.
 
Dataskyddslagstiftningen i länder utanför EU/EES kan vara mildare än i Sverige och övriga EU, eftersom det i de flesta fall rör sig om länder där Europeiska kommissionen har bedömt att nivån på dataskyddet inte är i nivå med nivån på dataskyddet inom EU.
 
Det är därför viktigt att du är medveten om att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES vid bokning av en resa med oss innebär att dina personuppgifter inte kommer att få samma skydd som enligt de regler som gäller i Sverige och EU. Vid överföring av uppgifterna kommer det att finnas en uppenbar risk för att landet i fråga inte har tydliga, exakta och tillgängliga regler om landets myndigheters tillgång till användningen av dina personuppgifter; att det inte finns några regler om att landets myndigheters tillgång till dina uppgifter måste vara nödvändig och proportionell; att landet inte har en oberoende och effektiv tillsynsmyndighet, och att landet inte har tillgängliga och effektiva rättsmedel för de registrerade.
 
Om du inte vill att vi skickar dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES när du bokar dina resetjänster, vänligen informera oss om detta senast när du bokar din resa. Beroende på de specifika omständigheterna kan konsekvensen av att vi inte kan skicka dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES vara att vi inte kan tillhandahålla dig de resetjänster som du har beställt.
 
Om du vill ha ytterligare information om vår överföring av data till länder utanför EU/EES, eller om du vill få en kopia av EU-kommissionens standardöverföringsavtal, vänligen kontakta oss på info@flamingotours.se.

Dina rättigheter

Du kan när som helst utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.
 
Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och att få en rad ytterligare upplysningar om vår behandling av dina personuppgifter.
 
Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad och att få ofullständig information om dig själv kompletterad. Detta kan bland annat göras genom att du själv tillhandahåller ytterligare information.
 
Rätt till radering: I vissa fall har du rätt att få information om dig själv raderad. Detta inkluderar när uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller behandlades, eller om behandlingen av uppgifterna är olaglig.
 
Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi inte får behandla uppgifterna på annat sätt än att lagra dem.
 
Rätt till invändning: Du har rätt att när som helst - av skäl som hänför sig till din särskilda situation - invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter.
 
Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.
 
Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att detta endast träder i kraft från och med tidpunkten för återkallandet. Det påverkar därför inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter fram till den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke.
 
Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@flamingotours.se

Klagomål

Klagomål på Flamingo Tours behandling av dina personuppgifter kan lämnas till:
 
Dataskydd
Box8114
104 20 Stockholm 
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Från tid till annan kommer det att vara nödvändigt för oss att uppdatera denna information om vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför bra om du regelbundet håller dig uppdaterad. Vi kommer att publicera nya versioner på vår hemsida www.flamingotours.se.
 
Detta uppdaterades senast: Juli 2023
 • 4 nätter på safari med helpension
 • 7 nätter på 4-stjärnigt hotell på Zanzibar
 • Lake Nakuru
 • Masai Mara
 • Mycket safari på få dagar
Ingår i priset
 • 14 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
31 495 SEK
Läs mer
 • Lima
 • Arequipa
 • Colca Canyon
 • Titicacasjön
 • Cusco
 • Den Heliga Dalen
 • Machu Picchu
 • 11 nätters rundresa
Ingår i priset
 • 13 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
38 995 SEK
Läs mer
 • 7 nätter på Lamai Safari Lodges med helpension
 • Game Drives i Lamai Safaris privata "Big Five"-område
 • Picknick och Game Drive vid Oliphant River
 • Prisbelönt lodge – Travellers Choice 2023
Ingår i priset
 • 10 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
22 995 SEK
Läs mer

"Flamingo tours ska ha en stor eloge de har varit så hjälpsamma med alla frågor vi haft inför resan alltid vänliga och trevliga."

- Lena Antoniusson

"Rekommenderar starkt Flamingotours till alla som vill åka på safari antingen i Tanzania eller Kenya."

- Barbara

"Vi vill rekommendera flamingotours för vi har alltid fått bra svar och bemötande när vi undrat något."

- Anna Kivi

"Vi reste till Sydafrika på kombinerad safari med Kapstaden. Allt fungerade perfekt med flygresor och transfer. Vi kände oss mycket väl omhändertagna."

- Sirpa